Huisregels

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze club veilig, mooi en schoon blijft. Daarnaast bepalen we gezamenlijk de sfeer binnen de club. In dit kader zijn er huisregels opgesteld waar wij ons allen aan dienen te houden.

Algemeen

 • Houd te allen tijde rekening met de buren, zowel binnen als buiten de il fiore healthcenters locatie, met name tussen 22:00 uur en 8:00 uur.
 • Ons sportcentrum staat onder cameratoezicht. Deze beelden worden opgeslagen om controles uit te voeren.
 • De il fiore clubkey is eigendom van jou als lid en uitsluitend te gebruiken door jou als lid om toegang te krijgen tot het centrum.
 • Zorg dat je te allen tijde incheckt als je binnenkomt en dat er niemand zonder in te checken met jou mee naar binnen gaat. Jij wordt hierop aangesproken en zo nodig wordt je il fiore clubkey geblokkeerd.
 • Wij verwachten dat iedereen ten opzichte van elkaar en het il fiore healthcenters team de algemeen geldende fatsoensnormen in acht neemt. Dit betekent dat men elkaar met respect behandelt en niet lastig valt.
 • Indien je opmerkingen of ideeën hebt ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als je dit aan ons kenbaar maakt. Je kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven (e-mail).
 • Het is van belang dat je, ook als de poort open staat, incheckt met jouw il fiore clubkey zodat wij in het geval van calamiteiten weten wie aanwezig is.
 • Introducés dienen te allen tijde op afspraak de club te bezoeken.
 • Spreek met gepaste taal en op een normaal geluidsniveau in het gehele fitnesscentrum.
 • GSM alleen gebruiken in de lounge. Respecteer de rust in deze ruimte.

Opruimen

 • Lounge na gebruik opgeruimd en schoon achterlaten.
 • Plak geen kauwgom op of onder stoelen of toestellen, maar deponeer deze in de afvalbakken.

Roken en eten

 • Er mag binnen het centrum niet worden gerookt.
 • Het nuttigen van eten mag alleen in de lounge.
 • In de trainingsruimtes zijn uitsluitend afsluitbare drinkbekers (bidons) toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs of andere verboden middelen te trainen en/of deze binnen het centrum te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan alcohol, drugs of andere verboden middelen mee te nemen naar het centrum.

Kleding en sporttassen

 • Draag verzorgde sportkleding. Gerafelde, gescheurde of onaangenaam ruikende kleding is niet toegestaan.
 • Het is alleen toegestaan sportschoenen te dragen die niet buiten gedragen zijn (geen strepende zolen).
 • Het is niet toegestaan om op blote voeten, sokken of slippers te sporten.
 • T-shirts zonder mouwen (singlets of halter shirts) dienen goed aan te sluiten op het lichaam en mogen niet aanstootgevend zijn (ter beoordeling van het il fiore healthcenters team).
 • Aanstootgevende lichaamsversieringen (ter beoordeling van het il fiore healthcenters team) moeten worden bedekt of verwijderd.
 • Sporttassen opbergen in de daarvoor bestemde ruimtes (lockers). Deze worden niet naar de trainingsruimte meegenomen.
 • Het is niet toegestaan om een locker in gebruik te houden na sluitingstijd.
 • Indien na sluitingstijd een gesloten locker wordt aangetroffen, dan zal deze worden opengemaakt.

Parkeren

 • Plaats jouw fiets, scooter of brommer ordelijk op de daartoe bestemde locatie.
 • Het parkeren van de auto op het terrein mag alleen met de il fiore parkeerpas. (bij il fiore healthcenters Maastricht (Céramique) en il fiore healthcenters Maastricht (Mariaberg)

Hygiëne

 • Zorg voor een goede lichamelijke hygiëne.
 • Het gebruik van een handdoek om beklede gedeeltes van de (kracht)apparatuur af te dekken, is verplicht.
 • Na gebruik van de apparatuur deze reinigen met je handdoek en/of de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectans en papier. Indien nodig de vloer rondom (cardio)apparatuur en spinningbikes reinigen.

Trainingsruimtes

 • Volg alle aanwijzingen van het il fiore healthcenters team op.
 • Gebruik de trainingstoestellen en attributen zorgvuldig en conform bestemming en instructie.
 • Gebruik de free-weight materialen alleen op de free-weight vloer (ook de bankjes). Dit i.v.m. mogelijke beschadigingen van de overige vloeren.
 • Gewichten en andere trainingsmaterialen na gebruik terugleggen.
 • Schijven en/of dumbbells niet laten vallen of tegen/op beklede of gespoten gedeeltes van de trainingstoestellen plaatsen. Dit ter voorkoming van beschadigingen.
 • Trainingstoestellen niet langer dan noodzakelijk bezet houden. Niet meerdere toestellen tegelijk gebruiken om wachten voor anderen te voorkomen.
 • Bij drukte één cardiotoestel maximaal een half uur bezet houden.
 • Bij het alleen trainen, gebruik maken van veiligheidsmiddelen op de ter beschikking staande apparatuur.

Kleedruimtes

 • Kleedruimtes, douches en toiletruimtes na gebruik schoon achter laten.
 • Alleen toiletpapier deponeren in het toilet. Overig afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Droge gedeeltes van de kleedruimtes niet nat betreden.

Gebreken of schades

 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.
 • Constateer je gebreken of is er per ongeluk iets stuk gegaan, a.u.b. doorgeven aan het il fiore healthcenters team. Wij zullen zorgdragen voor spoedig herstel. Bij moedwillige beschadiging of vernieling wordt je de verdere toegang tot het centrum ontzegd!
 • Schade welke is ontstaan door toedoen van een lid, aan de inventaris of het gebouw, zal worden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Gebruik van het fitnesscentrum en deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

Sauna

 • Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex dient u eerst een douche te nemen.
 • Minderjarigen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.
 • Gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het is verboden drank en/of eten te gebruiken in de sauna.
 • U bent als lid zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan il fiore healthcenters aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten. il fiore healthcenters zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Bij eventuele geschillen wordt automatisch een compromis opgemaakt voor de verzekering.
 • Wij vragen u vriendelijk om te spreken met gepaste taal op een redelijk geluidsniveau.
 • Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
 • Badkleding verplicht.

Zonnebanken

 • Na gebruik gelieve de zonnebank schoon te maken volgens gebruiksaanwijzing.
 • Het is verboden onze zonnebank te gebruiken door personen onder de
  18 jaar en/of met een zeer gevoelige huid.
 • Als u een huidaandoening heeft, vraag dan eerst uw arts of u gebruik kunt
  maken van de zonnebank. Indien u acné of psoriasis heeft kan UV-licht een
  positieve werking hebben.
 • Roept zonnestraling allergische huidreacties op, dan moeten wij u helaas
  adviseren af te zien van zonnen op een zonnebank.
 • Wij raden u aan, zo mogelijk, uw cosmetica een aantal uren voor het zonnen
  te verwijderen. Ook kunt u het beste uw sieraden af doen.
 • Sommigen medicijnen doen een gevoeligheid voor UV-licht toenemen. Lees de
  bijsluiter en overleg bij twijfel met uw arts of ons personeel.
 • Aanbevolen wordt maximaal eenmaal per dag tot 50 keer per jaar de
  zonnebank te gebruiken. Zonnebrand dient u te allen tijde te vermijden.
 • Zonnebrandcrème of zelfbruinende crème kan het kuurplan beïnvloeden. Wij
  adviseren u, na het zonnen, te douchen en u in te smeren met een
  vochtinbrengende crème.
 • Wanneer u na het zonnebaden last krijgt van blaren of ontstekingen,
  raadpleeg dan uw arts.

Bij constatering van een (herhaaldelijke) overtreding of misbruik van de veiligheidsmiddelen wordt u verdere toegang tot het centrum ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld!

Gedeeltelijk al opgenomen in de il fiore healthcenters lidmaatschapsvoorwaarden. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.

 
Klantenservice & informatie